Thông báo

2017/08/11
Trang Wed đã được công khai
 • Tầm nhìn của trường học

  Với nền tảng giáo dục dựa trên tín ngưỡng đạo thiên chúa, với tình yêu chân chính phục vụ chúa và con người.
  Trường chúng tôi tôn trọng từng cá nhân một dù là mang nguồn gốc hay tính cách khác nhau, và đây là nơi mà bạn có thể trưởng thành một cách tự do, trung thực và khiêm tốn.
  Chúng tôi sẽ nuôi dưỡng nguồn nhân lực có tinh thần yêu thương và phục vụ, với tư cách là một cá thể trong xã hội quốc tế và có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm cho tất cả mọi người và xã hội.

 • Tầm nhìn của trường học

Môi trường xung quanh

 • Trường nhật ngữ Hosana Phân hiệu Tokyo

  Địa chỉ 〒197-0003 Kumagawa 1443-5, Fussa shi, Tokyo
  Địa chỉ Wed: https://hosanna-academy.com
  Điện thoại 042-513-5215
  FAX 042-513-5216
  Các công ty thành viên Kokopelli
  Life in Japan
  • facebook
  • twitter

Quay lại trang đầu